Obraz olejny na płótnie namalowany podczas Międzynarodowego Pleneru w Osiekach we wrześniu 2019 roku.